POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest URBA PROJEKT OBOZOWA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zabłocie 25/56.

Osobą kontaktową w sprawie danych osobowych z ramienia URBA PROJEKT OBOZOWA Sp. z o.o. jest Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych – e-mail biuro@urba.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, takim jak: agencje marketingowe, dostawcy usług teleinformatycznych, firmy kurierskie, podmioty obsługujące płatności, dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji składanego zamówienia.

Wyrażenie powyższych zgód marketingowych nie jest obowiązkowe, jednak ich brak uniemożliwi otrzymanie bezpłatnych materiałów.

W przypadku wyrażenia zgód marketingowych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody.

Ulubione ()